interculturele-communicate

Nederland is rijk aan veel verschillende culturen, met verschillende normen en waarden. Inzichten verkrijgen in de verschillende culturen kan u versterken in uw communicatie en samenwerking met andere culturen.

In Nederland wonen momenteel 1,8 miljoen mensen die niet in Nederland geboren zijn. Ze vertegenwoordigen tweehonderd nationaliteiten.  Bron: CBS.

Tranga Training en Coaching, Interculturele Communicatie geldt voor medewerkers, leidinggevenden en een ieder die in contact komen met en samenwerkingsverbanden hebben met verschillende culturen op welke wijze dan ook.

Professionals uit de volgende  sectoren zijn u voor geweest:

 • Zorgsector
 • Sales organisaties
 • Medisch Centra
 • Zakelijke Dienstverlening
 • Scholen en andere Onderwijsinstellingen
 • Retail, Bank en Verzekeringsmaatschappijen
 • Uitvaartorganisaties
 • Huisartsen en Tandartsen praktijken
 • Cultuurcentra (Musea, Theaters, Bioscopen)
 • Welzijnsinstellingen
 • Hulpverleningsinstellingen
 • Gemeentelijke afdelingen

In de training Interculturele Communicatie worden veel praktische inzichten en dagelijkse gedragingen met de achtergronden van diverse culturen gedeeld.  We praten niet alleen met mensen maar ook met hun rugzakken met ervaring, tradities, gewoonten, gebruiken en achtergrond van hun land van herkomst.

U komt meer te weten over de socialisatieprocessen, tradities, religies, gezinsstructuren, eer, trots, bescherming, schaamte en zwijgen, om er enkele te noemen.

U oefent technieken die wederzijdse gezichtsverlies beperken en u oefent de-escalerende communicatietechnieken die 1 op 1 in de praktijk toegepast kunnen worden.

U krijgt inzichten in de diepere redenen van uitdrukkingen, houdingen, gebaren en gewoontes en daarmee voorkomt u verwarring, irritatie en onbegrip. wij leggen de focus op uw eigen praktijksituatie waarna u getraind wordt in het professioneel, respectvol en de-escalerend brengen van uw boodschap.

Voor wie

Medewerkers die direct te maken hebben met klanten, bezoekers, cliënten, collega’s, leidinggevenden en netwerkpartners van andere culturen, religie en afkomst.

Inhoud

*  U krijgt inzichten in de verschillende normen en waarden, achtergrond en de dieper liggende redenen van gedrag van verschillende culturen. U krijgt tools en technieken om goede communicatie en samenwerking met andere culturen, aan te gaan.
*  U krijgt (praktische) oefeningen waarin thema’s als waardering, respect, het in het waarde laten van de ander en de-escalerend handelen bij emoties. Daarnaast krijgt u inzichten over thema’s als gezinsstructuren, eer, trots, bescherming, schaamte en zwijgen, om er enkele te noemen.

Duur v/d training

*  Bij 1 op 1 training, 2 dagdelen met voorbereiding en huiswerk vooraf.
*  Bij groepstraining, maximaal 12 personen, 2 tot 4 dagdelen.

Na de training

*  Bent u in staat om uw communicatie professioneel af te stemmen op de verschillende culturen.
*  Bent u in staat om op een de-escalerende wijze om te gaan met emoties.
*  U wordt bewust van uw eigen gedragsneiging en leert die onder controle te houden.
*  U maakt een professionele inschatting van de soorten cultuurgedrag voordat u handelt.
*  Heeft u kennis en inzichten over de dieperliggende “wortels” van cultureel gedrag.

Hoe ik te werk ga

*  Een vrijblijvende kennismaking en offertegesprek, gevolgd door een voorbereiding of huiswerkopdracht (aansluitende gerichte leervragen).
*  In een veilige sfeer worden kort en bondig de leerdoelen behandeld, daarna wordt er veel geoefend met een trainingsacteur.

Locatie

*  Locatie naar uw wens (rekening houdend met eventueel stem overlast).

Groepsgrootte

*  1 op 1
*  groepen vanaf 6 personen tot maximaal 12 personen per groep.

Investering

*  1 op 1 training vanaf 1950,- per dagdeel, inclusief voorbereiding, huiswerk en trainingsacteur
3 keren follow up (telefonisch of online).
Exclusief btw, reis en eventueel verblijfskosten en huur van accommodatie.

*  Groepstrainingen vanaf 2250, per dagdeel, inclusief ontwikkeling, voorbereiding, trainingsacteur en 3 keren follow up (telefonisch of online).
Exclusief btw, reis-, en eventueel verblijfskosten en huur van accommodatie. De tarieven kunnen afgestemd worden op frequentie en aantal groepen. U kunt vrijblijvend een prijsopgaaf op maat aanvragen.